Chrześcijanin to….

Dzisiaj trochę o tym kto jest, kto nie jest i co z człowieka czyni chrześcijanina.

 

1. Chrześcijanin to ten kto jest ochrzczony.

Nic bardziej mylnego. Słowo chrześcijanin nie ma swojego źródła w słowie „chrzest” a w słowie „chrystusowy”. Chrześcijanie to uczniowie, naśladowcy Jezusa Chrystusa.
Chrzest nie zrobi z nikogo chrześcijanina. Nie zmienia to faktu, że zgodnie z Pismem jest doświadczeniem, które jest częścią tej drogi gdy idziesz za Jezusem. (Dz. 11.26)

 

 

2. Chrześcijanin to człowiek, który chodzi do kościoła.

Jak chodzenie do garażu nie zrobiło z nikogo samochodu, tak chodzenie do kościoła nie zrobi z nikogo chrześcijanina. Kościół to uczniowie Jezusa, żywy organizm, nie budynek.
Budynki w których spotykają się ludzie wierzący w Jezusa noszą różne nazwy – od kościoła, przez zbór, dom zgromadzeń, kaplice po cerkiew.(1Kor 12)

 

 

3. Chrześcijanin czyta Biblię, a ci bardziej gorliwi nawet studiują teologię.

To daje dobrą podstawę wiedzy, zrobi z człowieka dobrze poinformowanego teoretyka.
Taki wykształcony teoretyk może być nawet nauczycielem teorii i stawać za kazalnicą. Może być gawędziarzem nazywającym siebie ewangelistą. (Jk 1,22-24)

 

4. Chrześcijanin to człowiek, który nawet malutką wiedzę teoretyczną zaczerpniętą z nauczania Jezusa przekuwa w praktykę.(Mk 8,21)

 

 

5. Chrześcijanin zna doktryny i przestrzega dogmatów.

Taki człowiek to, bez urazy, teoretyk-leming.
Chrześcijanin nie działa wbrew swojemu przekonaniu i nim uzna za prawdziwe czyjeś poglądy o Bogu, sam je zbada, przetrawi, przemyśli. Chrześcijanin nie łyka wszystkiego co mu podadzą dzisiejsi i dawni „uczeni w Piśmie”, bo wie, że człowiek jest tylko człowiekiem i zawsze może się pomylić, a jakby nie był uczony to jego wiedza i poznanie są tylko cząstkowe. (1Kor 13,12)
Więcej o tym tu „O kilku definicjach”

 

 

6. Chrześcijanin przestrzega przykazań i nie grzeszy.

Chrześcijanin stara się naśladować Jezusa a mimo to czasem upada. Tylko martwi nie grzeszą. Grzech to nie łamanie przykazań a nietrafienie w cel.
Więcej o tym tu „Biblijna lekcja strzelania do celu”

 

 

7. Chrześcijanin naśladuje Chrystusa i stara się przestrzegać bożych praw nie ze względu na strach przed karą a  dlatego, że należy do Jezusa.

 

 

8. Chrześcijanin stara się dużo robić dla Boga, angażuje się w działania i służby w kościele.

To nie zrobi z nikogo chrześcijanina. Taki człowiek może być równie dobrze zapracowanym społecznikiem, działaczem lub karierowiczem.
Nie o robienie szumu, wielkich akcji chrześcijańskich i bycie rozchwytywanym mówcą chodziło Jezusowi gdy mówił to

 

„Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem; trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał.”
J 15,3-21

 

A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.  I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.  Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.  Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,  byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.  Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić?  A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię?  I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?  A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.  Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.  Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić.  Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie.  Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?  Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. ”
Mt 25,31-45

 

 

Brak komentarzy

Zostaw komentarz