O miłości, która nie jest kochaniem ani pożądaniem

Odcinek o miłości.
Miłość, temat przyjemny, przynajmniej na pierwszy rzut oka.
Motylki w brzuchu, uniesienia, mama tuląca roześmiane dziecko, para staruszków trzymająca się za ręce w parku.
W Biblii jest o miłości sporo, o wszystkich jej rodzajach.
Zaraz, zaraz, ale co to właściwie jest ta „miłość”?
O tym w odcinku.

 

O milosci co to nie jest kochaniem ani pozadaniem

 

 

Definicje znaczenia serca i umysłu w Biblii

 

Serce – rozum, wola, miejsce podejmowania decyzji, to tam rozsądzasz co jest dobre a co złe, czyli podejmujesz decyzje dotyczące moralności, wartościujesz sprawy, rzeczy. Serce pełni też rolę sumienia – oskarża , broni, tłumaczy. Serce determinuje czyny, a w konsekwencji i uczucia, które są skutkiem podjętych przez nie decyzji, osądu sytuacji. Można powiedzieć również, że serce to charakter.

Gdy Jezus mówi „błogosławieni czystego serca”, to mówi „błogosławieni którzy nie myślą podstępnie, których decyzje są czyste, którzy zmieniają się przez odnowienie umysłu”

Umysł, to zrozumienie, intuicja, wyobraźnia, myśl czy też raczej sposób myślenia, intencje.

Serce i umysł mają na siebie wpływ. Dlatego mamy odnowić umysł, bo nasz sposób myślenia i intencje, mają swoje konsekwencje w podejmowanych decyzjach.

 

 

Wersety o których wspominam w odcinku:

 

Marka 12, 29-31 „Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?  Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.

 

Powtórzone Prawo 10, 12-13 „A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy,  strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.

 

Mateusza 5,44-45 „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;  tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

Jana 3,16 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

 

Jana 13,34-35 „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.  Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali

 

Jan 21,15-17 „A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje.  I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje.  Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.”

 

Rzymian 5,5 „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

 

Rzymian 12,2 „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Efezjan 5,25 „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,

 

1 Jana 4,8 „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

 

 

 

 

Brak komentarzy

Zostaw komentarz