O noszeniu krzyża

Noś swój krzyż w milczeniu, pokorze – znacie to?
Chorym często  tak się mówi by nie tylko ich przekonać do akceptacji sytuacji, ale i do odczepienia się od innych, bo przecież każdy ma swój krzyż.
Jezus kazał nam nosić swój krzyż, ktoś powie.
Tak kazał nieść swój krzyż ale tu kompletnie nie chodzi o choroby, czy problemy i o tym właśnie jest ten odcinek Kwadransa z Podkopem

 

Kwadranz z Podkopem O noszeniu krzyza

 

 

Wersety, o których mówię w odcinku:

 

Mt 10,37-39 „Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.  I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je

 

Mt 16,24-25 ” Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

 

Mk 8,34-35 „ A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie.  Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją.

 

 

Łk 9,23-24 ” I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.  Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa.

 

 

Łk 14,27-28 „Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.  Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie?

 

 

Mt 7,21 „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

 

 

 

1 komentarz

Zostaw komentarz